Close
03067, м Київ, вул. Машинобудівна, 37 Україна
+380 44 456 61 74 / +380 97 032 53 62 bioprim.ukraine@outlook.com
Органічний селен для ефективного свинарства

Із зростанням попиту населення на м’ясопродукти виникла необхідність збільшення виробництва якісного м’яса, що можна забезпечити в основному за рахунок підвищення питомої ваги свинарства. Отже, найважливішим завданням сучасного свинарства є збільшення виробництва м’яса за рахунок підвищення продуктивності тварин і покращення якості м’ясної сировини. Подальший розвиток свинарства вимагає значного зміцнення кормової бази і раціонального введення кормів за рахунок повного використання біологічних можливостей тварин.

В організмі свиней мінеральні речовини відіграють важливу роль, так як вони беруть участь у всіх процесах обміну речовин. Особливе місце серед біохімічно важливих мікроелементів займає селен (Se). Його функції в організмі тварин надзвичайно різноманітні. Селен є кофактором ферментів антиоксидантної системи, входить до складу селенопротеїнів, що беруть участь в регуляції різних фізіологічних процесів, які протікають в організмі тварин. Джерелом селену в організмі тварин є корми. Весь доступний селен знаходиться в двухвалентній органічній формі, причому в кормах тваринного походження переважає селенцистеїн, а в рослинних – селенметіонін.

Дефіцит селену в раціонах ссавців може індукувати такі захворювання, як ексудативний діатез, енцефаломаляція, атрофію підшлункової залози, дистрофію м’язів. Гіпомікроелементози буває причиною порушення імунітету, обміну вуглеводів, ліпідів і білків, зниження продуктивних і репродуктивних властивостей тварин.

Фармакологічна корекція рівня селену в організмі може здійснюватися введенням неорганічних сполук: селеніту або селенату натрію і органічних. Обидві форми селену легко всмоктуються в шлунково-кишковому тракті, однак в організмі діють по-різному. Можливості утилізації гідроксиду селену при надходженні у надмірних кількостях неорганічного селену обмежені, і він може накопичуватися в тканинах у формі вільного гідроселенітаніона. Ця форма селену надзвичайно токсична.

Тварини отримують селен з природних компонентів корму в основному у вигляді селенометіоніну. Вводячи в раціон свиней додаткову кількість селенометіоніну, можна значно збільшити його вміст у різних тканинах, чого не вдається досягти за допомогою інших сполук селену.

В даний час активно використовуються кормові добавки, що містять органічний селен у вигляді селенометіоніну або селеноцистеїну в різних співвідношеннях для підвищення репродуктивних якостей тварин, життєздатності молодняку, при відносній нестачі в раціоні селену в періоди інтенсивного росту, високої продуктивності, навантаженнях, стресах, а також в зонах біогеохімічної недостатності селену. Органічні форми селену утилізуються в організмі ссавців як амінокислоти метіонін і цистеїн.

У зв’язку з цим основною метою нашого дослідження було визначення ефективності використання органічного селену в раціонах свиней.

Тварини: 2 групи (по 75 свиноматок у кожній)

Порода: Ландрас × Йоркшир

Групи: Свиноматки від запліднення до відлучення поросят

Контрольна – (основний раціон)

Дослідна – (основний раціон + селеновмісна кормова добавка– 150г/т)

Досліджували: репродуктивні показники свиноматок (таблиця 1); хімічний склад молока на 4 год і 14 добу після опоросу (таблиця 2); фізико-хімічні властивості м’яса (таблиця 4).

Репродуктивні показники свиноматок                    Таблиця 1

Показник Контрольна група Досліднагрупа
Кількість свиноматок, гол. 75 75
Поросят при народженні 10,40 ± 0,48 11,02 ± 0,60
Живих поросят 10,01 ± 0,53 10,8 ± 0,49
Маса гнізда при опоросі, кг 10,31 ± 0,16 11,45 ± 0,73*
Масса 1 поросятка при народженні, кг 1,03 ± 0,02 1,06 ± 0,05
Молочність свиноматок, кг 52,16 ± 1,43 60,49 ± 1,58**
Маса 1 поросятка при відлученні, кг 7,34 ± 0,17 7,83 ± 0,24
Середньодобовий приріст, г 225 ± 5,8 242 ± 6,3
Збереженість поросят до відлучення, % 91,6 ± 1,7 92,4 ± 1,9

*Р≤0,05, **P≤0,001

Хімічний склад молока свиноматок             Таблиця 2

 

Показник Контрольна група Дослідна група
4 год. після опоросу
Жир, % 6,94 ± 0,26 7,27 ± 0,18
Білок, % 12,62 ± 0,09 13,01 ± 0,15*
Лактоза, % 3,05 ± 0,10 3,43 ± 0,08*
14 доба після опоросу
Жир, % 8,94 ± 0,44 9,26 ± 0,56
Білок, % 5,24 ± 0,15 5,38 ± 0,08
Лактоза, % 4,32 ± 0,06 4,45 ± 0,07

 

Групи: Поросята від 5 дня до 178 (до забою)

Контрольна (основний раціон)

Дослідна – (основний раціон + селеновмісна кормова добавка – 150г/т)

Досліджували: кількість поросят при народженні та їх живу масу; динаміку маси тіла в віці 28 діб. (при відлученні), 71 доби і 178 діб. (перед забоєм); середньодобовий приріст (таблиця 3), фізико-хімічні властивості м’яса (таблиця 4).

          Динаміка середньодобового  приросту и живої маси свиней                 Таблиця 3

Вік свиней

(доба)

Контрольна група (n=620) Опытная группа (n=620)
Живая

маса, кг

Середньодобовий

приріст, г

Жива маса, кг Середньодобовий приріст, г
28 7,34 ±0,17 7,83 ±0,24
71 23,78 ±1,06 382 ±8,3 25,48 ±1,47 410 ±11,23*
178 98,96 ±2,56 703 ±7,4 102,95 ±3,12 724±8,6

 

Хімічний склад и фізико-хімічні властивості свинини   Таблиця 4

Показник Контрольна група (n=30) Дослідна група (n=30)
Хімічний склад
Суха речовина, % 25,48 ±0,26 27,45 ±0,23*
Протеїн, % 22,90 ±0,23 23,00 ±0,20
Жир, % 1,42 ±0,06 1,55 ±0,12
Зола, % 1,15 ±0,01 1,15 ±0,04
Технологічні якості
pH 5,47 ±0,02 5,47 ±0,02
Селен, мг/кг 0,018 ±0,001 0,023 ±0,001*
Вологоутримуюча здатність, % 50,30 ±0,61 51,22 ±0,74
Втрата маси при варінні, % 29,10 ±0,60 25,67 ±0,54*

 

Таким чином, застосування селеновмісної кормової добавки в раціонах свиней дозволило підвищити репродуктивні якості свиноматок, відгодівельні якості молодняку, а отримане від дослідної групи м’ясо характеризувалось кращим хімічним складом і технологічними властивостями.