Close
03067, м Київ, вул. Машинобудівна, 37 Україна
+380 44 456 61 74 / +380 97 032 53 62 bioprim.ukraine@outlook.com
Високопродуктивне поголів’я без кетозу

Кетоз, або ацетонемія, – це порушення обміну речовин, найчастіше його реєструють у корів в перші тижні після отелення. Головна причина – брак глюкози, який виникає при нестачі пропіонової кислоти, що утворюється в рубці при глюконеогенезі. При недостатньому споживанні корму на початку лактації корови відчувають дефіцит глюкози. Наприклад, у тварини з продуктивністю 35 кг молока потреба в глюкозі досягає 3 кг в день. А споживання концентратів в високій кількості часто призводить до порушення співвідношення ЛЖК в рубцевому вмісті в сторону підвищення масляної кислоти, зниження пропіонової і зростанню кількості аміаку, засвоєння якого, і перетворення в сечу досить енерговитратний процес. Виникає замкнуте коло: ми намагаємося покрити потребу в поживних речовинах за допомогою згодовування концентратів, але їх засвоєння веде до додаткових витрат енергії і кетозу.

У разі негативного енергетичного балансу глюкоза утворюється із запасів організму (глюконеогенез гліцерину), відбувається мобілізація жирних кислот, що призводить до посилення кетогенной функції печінки. І саме глюконеогенез гліцерину провокує розвиток кетозу – корова мобілізує свої жирові запаси швидше, ніж печінка може їх переробити. В результаті утворюються недоокислені продукти – вторинні метаболіти (ацетоацетат, бета-оксибутират), високий рівень яких служить індикатором захворювання кетозом. Розвивається жирова інфільтрація печінки і порушується ліпідний обмін в організмі і як наслідок, виникає кетоз.

Для вироблення необхідної кількості глюкози організм інтенсивно витрачає амінокислоти, які беруть участь в синтезі молочного білка, і в результаті вміст білка в молоці знижується, а в молоці підвищується вміст жиру і знижується кількість білка.

Для профілактики кетозу застосовують речовини, які сприяють виробленню глюкози. Це так звані глюкопластичні компоненти – пропіленгліколь, гліцерин і пропіонат. Однак навіть при максимальному дозуванні вони покривають лише 2-3% добової потреби високопродуктивної корови в енергії.

Для ефективного запуску механізму підвищення рівня глюкози в крові, нормалізації обміну речовин і боротьби з кетозом необхідно ввести в раціон антикетозну кормову добавку, що окрім різних попередників глюкози, повинна містити необхідні каталізатори метилмалонільного шляху  утилізації пропіонату і вітаміни, які зменшують вивільнення вільних жирних кислот з жирової тканини в кров.

Компанією Novation 2002 було проведено ряд дослідів в м. Касабланка, Чилі. Дослідні групи складалися з 30 корів другої і третьої лактації. Кормова добавка Нутемікс MS Енерджі застосовувалася за 3 тижні до отелу і 4 тижні після. Продуктивність корів дослідної групи спостерігалася в перші 60 днів лактації для кожної вікової групи корів. Результати досвіду представлені в таблиці 1.

Таблиця 1. Показники молочної продуктивності в дослідних і контрольних групах

Групи Молочна продуктивність в контрольних групах, кг/тварина/доба Молочна продуктивність в дослідних групах,  кг/ тварина /доба Різниця молочної продуктивності в дослідних і контрольных группах, кг/ тварина /доба
Корови другої лактації 39,22 42,95 3.73
Корови третьої лактації 44,61 48,61 4,00

Проаналізувавши отримані дані видно, що найбільш суттєва різниця молочної продуктивності корів була у корів третьої лактації і склала 4 кг на голову на добу, що дозволяє говорити про те, що Нутемікс MS Енерджи сприяє продовженню терміну використання тварин.

Результати численних експериментів, проведених компанією-виробником, доводять, що застосування кормової добавки Нутемікс MS Енерджи не тільки підвищує молочну продуктивність, але так само і покращує функцію рубця, стимулює глюконеогенез, підвищує рівень інсуліну, запобігає розвитку хвороб обміну речовин і сприяє покращенню репродуктивної функції тварин . Крім безпосереднього впливу на обмінні процеси в організмі тварини і його продуктивність, Нутемікс MS Енерджи покращує показники молока по жиру і білку, що, безсумнівно, сприятливо позначається на прибутку і рентабельності підприємства.